Hälsingebygg är en ledande lokal aktör med uppdrag inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar med allt från nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler och industri, till om- och tillbyggnadsarbeten, renovering samt byggservice.

Våra verksamhetsområden

Bostäder

Vi utvecklar och bygger bostäder i varierande former, från villor och radhus till flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. Vi vill bidra till levande stads- och landsbygdsmiljöer i hela Hälsingland.

Entreprenad

Vi bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, butiker, gallerior, skolor och sjukhus åt privata, kommunala och statliga beställare.

Industri

Inom detta område har vi kompetenser, resurser och erfarenheter inom nybyggnation, ombyggnation samt löpande underhållsarbeten.

Byggservice

Årligen utför vi hundratals uppdrag, stora som små - inom privat näringsliv, kommunala verksamheter och hemma hos privatpersoner.