Om oss

Hälsingebygg är en ledande lokal aktör med uppdrag inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar med allt från nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler och industri, till om- och tillbyggnadsarbeten, renovering samt byggservice.

Hälsingebygg har funnits sedan 2002 och ingår sedan 2008 i Peabkoncernen. Med en stor byggkoncern i ryggen, lokalt engagemang och kompetenta, yrkesskickliga, medarbetare har vi etablerat oss som ett av regionens starkaste byggföretag.

Huvudkontoret finns i Hudiksvall och i företaget jobbar i dag cirka 40 drivna och kompetenta hälsingar.

Hållbarhet

Inom Hälsingebygg jobbar vi aktivt med hållbarhet ur tre perspektiv: ekologisk, social och ekonomisk. Vi utgår från det koncerngemensamma arbetet och Peabs långsiktiga arbete för ett hållbart samhällsbygge.

Våra kärnvärden

Vi delar våra kärnvärden – Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – med hela Peabkoncernen och låter dem genomsyra vårt arbetssätt, våra tjänster och våra relationer med kunder och kollegor.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Som del av Peabkoncernen följer vi den gemensamt uppställda uppförandekoden.

Dela det här på