Våra kärnvärden

Hälsingebygg delar Peabs mission att förbättra vardagen där livet levs – och att göra det lokalt i vår region. Vår verksamhet bygger på lokala resurser, kompetenta, engagerade och välmående medarbetare – som levererar kvalitetslösningar för framtidens Hälsingland.

Vi delar våra kärnvärden – Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – med hela Peabkoncernen och låter dem genomsyra vårt arbetssätt, våra tjänster och våra relationer med kunder och kollegor.

Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Hälsingebygg ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Hälsingebygg.

Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Hälsingebygg. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.