Entreprenad

Vi bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, butiker, gallerior, skolor och sjukhus åt privata, kommunala och statliga beställare.

I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. Ju tidigare vi kommer in i projektet, desto bättre förutsättningar för en lyckad samverkan.

Tillsammans vill vi också aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.