Industri

Inom detta område har vi kompetenser, resurser och erfarenheter inom nybyggnation, ombyggnation samt löpande underhållsarbeten.

Tillsammans med dig som beställare arbetar vi fram bra lösningar som långsiktigt främjar både hållbarhet och ekonomi.
 
Vi vet att ett industriprojekt ställer höga krav på organisation, kvalitet och miljö, logistik, föreståelse för och anpassningar efter pågående drift, med mera, på oss som entreprenör. Krav vi har vana att svara upp på.
 
Vi har även tillgång till koncerngemensamma funktioner som tillför specialistkompetens och ett reellt mervärde vid komplicerade projekt.