Bostäder

Vi utvecklar och bygger bostäder i varierande former, från villor och radhus till flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. Vi vill bidra till levande stads- och landsbygdsmiljöer i hela Hälsingland.

Vi bygger med bra material och beprövade metoder. Att ta hänsyn till miljö- och energiaspekter i uppförandet av framtidens bostäder ser vi dessutom som en självklarhet.

Med fokus på lokala resurser strävar vi efter att bygga kostnadseffektiva boenden med hög kvalitet för dig att leva din vardag i.