Industri

Inom detta område har vi kompetenser, resurser och erfarenheter inom nybyggnation, ombyggnation samt löpande underhållsarbeten i flera olika typer av industrier. En utmaning i dessa projekt är tillsammans med beställaren arbeta fram bra lösningar som långsiktigt främjar både hållbarhet och ekonomi.
 
Höga krav på organisation, kvalité & miljö, logistik, pågående drift mm, ställs ofta i samband med industriprojekt.
Vi har även tillgång till koncerngemensamma funktioner som ofta krävs vid riktigt komplicerade projekt.